top of page

​Danh sách sản phẩm:

Ford Everest Wildtrak 2024
Ưu đãi

Giá bán:

1.499.000.000 VNĐ

Năm sản xuất:

ODO:

Nhà cung cấp:

Màu:

Vàng

Hộp số:

Hyundai Accent
Ưu đãi

Giá bán:

545.000.000 VNĐ

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0km

Nhà cung cấp:

Màu:

Trắng

Hộp số:

Số tự động

Ford Ranger xls at 4x2
Ưu đãi

Giá bán:

707

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0km

Nhà cung cấp:

Màu:

Đen

Hộp số:

Số tự động

Ranger XLS AT 4x2
Ưu đãi

Giá bán:

707.000.000 VNĐ

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0km

Nhà cung cấp:

Màu:

Trắng

Hộp số:

Số tự động

Ford Ranger Raptor
Ưu đãi

Giá bán:

1.299.000.000 VNĐ

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0km

Nhà cung cấp:

Màu:

Đỏ

Hộp số:

Số tự động

Ford Everest Wildtrak
Ưu đãi

Giá bán:

1.499.000.000 VNĐ

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0km

Nhà cung cấp:

Màu:

Vàng

Hộp số:

Số tự động

Ford Everest
Ưu đãi

Giá bán:

1.299.000.000 VNĐ

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0km

Nhà cung cấp:

Màu:

Trắng

Hộp số:

Số tự động

Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT 2024
Ưu đãi

Giá bán:

1.468.000.000 VNĐ

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0km

Nhà cung cấp:

Màu:

Trắng

Hộp số:

Số tự động

Ford Raptor 2023
Ưu đãi

Giá bán:

1.299.000.000 VNĐ

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0km

Nhà cung cấp:

Màu:

Đen

Hộp số:

Số tự động

Ford Ranger Wildtrak
Ưu đãi

Giá bán:

707.000.000 VNĐ

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0km

Nhà cung cấp:

Màu:

Trắng

Hộp số:

Số tự động

Ford Raptor 2023
Ưu đãi

Giá bán:

1.306.000.000 VNĐ

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0 km

Nhà cung cấp:

Màu:

Đỏ

Hộp số:

Số tự động

Ford Everest
Ưu đãi

Giá bán:

1.099.000.000 VNĐ

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0km

Nhà cung cấp:

Màu:

Đen

Hộp số:

Số tự động

Ford Ranger XLS AT 4x2  2024
Ưu đãi

Giá bán:

707.000.000 VNĐ

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0km

Nhà cung cấp:

Màu:

Trắng

Hộp số:

Số tự động

Ford Ranger 2024
Ưu đãi

Giá bán:

707.000.000 VNĐ

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0

Nhà cung cấp:

Màu:

Trắng

Hộp số:

Số tự động

Ford Everest
Ưu đãi

Giá bán:

1.499.000.000 VNĐ

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0km

Nhà cung cấp:

Màu:

Đen

Hộp số:

Số tự động

Ford Everest
Ưu đãi

Giá bán:

1.299.000.000 VNĐ

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0km

Nhà cung cấp:

Màu:

Đen

Hộp số:

Số tự động

Ford Raptor
Ưu đãi

Giá bán:

1.299.000.000 VNĐ

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0km

Nhà cung cấp:

Màu:

Khác / Tôi không rõ

Hộp số:

Số tự động

Ford Territory
Ưu đãi

Giá bán:

822tr-954tr

Năm sản xuất:

2022

ODO:

Nhà cung cấp:

Màu:

Trắng

Hộp số:

Số tự động

Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT 2024
Ưu đãi

Giá bán:

707.000.000 VNĐ

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0km

Nhà cung cấp:

Màu:

Đỏ

Hộp số:

Số tự động

Ford Ranger
Ưu đãi

Giá bán:

688.000.000 VNĐ

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0km

Nhà cung cấp:

Màu:

Đen

Hộp số:

Số tự động

Toyota Corolla Cross 1.8V 2022
Ưu đãi

Giá bán:

820.000.000 VNĐ

Năm sản xuất:

2022

ODO:

26.773km

Nhà cung cấp:

Màu:

Trắng

Hộp số:

Số tự động

Ford Ranger
Ưu đãi

Giá bán:

707.000.000 VNĐ

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0km

Nhà cung cấp:

Màu:

Trắng

Hộp số:

Số tự động

Ford Everest 2023
Ưu đãi

Giá bán:

1.306.000.000 VNĐ

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0km

Nhà cung cấp:

Màu:

Trắng

Hộp số:

Số tự động

FORD RANGER XLS 4X2AT
Ưu đãi

Giá bán:

707.000.000 VNĐ

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0km

Nhà cung cấp:

Màu:

Trắng

Hộp số:

Số tự động

Ford Territory Titanium X
Ưu đãi

Giá bán:

954.000.000 VNĐ

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0km

Nhà cung cấp:

Màu:

Trắng

Hộp số:

Số tự động

Everest Wildtrak
Ưu đãi

Giá bán:

1.506.000.000 VNĐ

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0km

Nhà cung cấp:

Màu:

Vàng

Hộp số:

Số tự động

Ford Ranger Raptor 2023
Ưu đãi

Giá bán:

1.299.000.000 VNĐ

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0km

Nhà cung cấp:

Màu:

Trắng

Hộp số:

Số tự động

Ford Everest Wildtrak
Ưu đãi

Giá bán:

1.506.000.000 VNĐ

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0km

Nhà cung cấp:

Màu:

Vàng

Hộp số:

Số tự động

Ford Everest
Ưu đãi

Giá bán:

1.299.000.000 VNĐ

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0km

Nhà cung cấp:

Màu:

Đen

Hộp số:

Số tự động

Ford Raptor
Ưu đãi

Giá bán:

1.200.000.000 VNĐ

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0 km

Nhà cung cấp:

Màu:

Đen

Hộp số:

Số tự động

Toyota Sure Mỹ Đình

Toyota Sure Mỹ Đình

Hotline:

bottom of page