top of page

​Danh sách sản phẩm:

Bán tải
Ưu đãi

Giá bán:

707000000

Năm sản xuất:

2023

ODO:

Nhà cung cấp:

Màu:

Đen

Hộp số:

Số tự động

SUV
Ưu đãi

Giá bán:

1ty299

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0

Nhà cung cấp:

Màu:

Đen

Hộp số:

Số tự động

Ford Everest
Ưu đãi

Giá bán:

1299000000

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0km

Nhà cung cấp:

Màu:

Trắng

Hộp số:

Số tự động

Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT 2024
Ưu đãi

Giá bán:

1468000000

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0

Nhà cung cấp:

Màu:

Trắng

Hộp số:

Số tự động

Ford Raptor 2023
Ưu đãi

Giá bán:

1299000000

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0 km

Nhà cung cấp:

Màu:

Đen

Hộp số:

Số tự động

Ranger Wildtrak
Ưu đãi

Giá bán:

707000000

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0

Nhà cung cấp:

Màu:

Trắng

Hộp số:

Số tự động

Raptor
Ưu đãi

Giá bán:

1.299.000.000

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0

Nhà cung cấp:

Màu:

Khác / Tôi không rõ

Hộp số:

Số tự động

ford teritory
Ưu đãi

Giá bán:

14680000000

Năm sản xuất:

2023

ODO:

Nhà cung cấp:

Màu:

Đen

Hộp số:

Số tự động

Ford Everest Sport 2.0L Single Turbo
Ưu đãi

Giá bán:

1299000000

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0

Nhà cung cấp:

Màu:

Xanh lục

Hộp số:

Số tự động

Ranger XLS 4x2AT
Ưu đãi

Giá bán:

707.000.00

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0 km

Nhà cung cấp:

Màu:

Đỏ

Hộp số:

Số tự động

Territory Titanium X
Ưu đãi

Giá bán:

954.000.000

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0

Nhà cung cấp:

Màu:

Trắng

Hộp số:

Số tự động

Cross 1.8G 2023
Ưu đãi

Giá bán:

720000000

Năm sản xuất:

2023

ODO:

716

Nhà cung cấp:

Màu:

Trắng

Hộp số:

Số tự động

Raptor
Ưu đãi

Giá bán:

1.299.000.000

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0

Nhà cung cấp:

Màu:

Khác / Tôi không rõ

Hộp số:

Số tự động

Ford Territory
Ưu đãi

Giá bán:

822tr-954tr

Năm sản xuất:

2022

ODO:

Nhà cung cấp:

Màu:

Trắng

Hộp số:

Số tự động

Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT 2024
Ưu đãi

Giá bán:

707000000

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0

Nhà cung cấp:

Màu:

Đỏ

Hộp số:

Số tự động

Ford ranger
Ưu đãi

Giá bán:

688000000

Năm sản xuất:

2023

ODO:

00

Nhà cung cấp:

Màu:

Đen

Hộp số:

Số tự động

Ford Everest 2.0 titanium
Ưu đãi

Giá bán:

1299000000

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0

Nhà cung cấp:

Màu:

Trắng

Hộp số:

Số tự động

Ford Everest
Ưu đãi

Giá bán:

1468000000

Năm sản xuất:

2023

ODO:

Nhà cung cấp:

Màu:

Đen

Hộp số:

Số tự động

Everest
Ưu đãi

Giá bán:

1178000000

Năm sản xuất:

2023

ODO:

00

Nhà cung cấp:

Màu:

Xanh lam

Hộp số:

Số tự động

ranger raptor
Ưu đãi

Giá bán:

1.299.000VNĐ

Năm sản xuất:

2023

ODO:

Nhà cung cấp:

Màu:

Đỏ

Hộp số:

Số tự động

Everest wildtrak
Ưu đãi

Giá bán:

1.499.000.000

Năm sản xuất:

2023

ODO:

4km

Nhà cung cấp:

Màu:

Vàng

Hộp số:

Số tự động

Everest Wildtrak
Ưu đãi

Giá bán:

1.506.000.000 VNĐ

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0km

Nhà cung cấp:

Màu:

Vàng

Hộp số:

Số tự động

Ranger raptor
Ưu đãi

Giá bán:

1299000000

Năm sản xuất:

2023

ODO:

00

Nhà cung cấp:

Màu:

Trắng

Hộp số:

Số tự động

Ford Everest Wildtrak
Ưu đãi

Giá bán:

1.506.000.000

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0

Nhà cung cấp:

Màu:

Vàng

Hộp số:

Số tự động

Everest
Ưu đãi

Giá bán:

1299000000

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0 km

Nhà cung cấp:

Màu:

Đen

Hộp số:

Số tự động

Ford Raptor
Ưu đãi

Giá bán:

1.200.000.000 đ

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0 km

Nhà cung cấp:

Màu:

Đen

Hộp số:

Số tự động

RANGER RAPTOR
Ưu đãi

Giá bán:

1ty xxc

Năm sản xuất:

2023

ODO:

O km

Nhà cung cấp:

Màu:

Trắng

Hộp số:

Số tự động

FORD RANGER
Ưu đãi

Giá bán:

756,000,000

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0

Nhà cung cấp:

Màu:

Trắng

Hộp số:

Số tự động

Transit
Ưu đãi

Giá bán:

849000000

Năm sản xuất:

2023

ODO:

0

Nhà cung cấp:

Màu:

Bạc

Hộp số:

Số sàn

Everest Wildtrak
Ưu đãi

Giá bán:

1.506.000.000

Năm sản xuất:

2023

ODO:

50km

Nhà cung cấp:

Màu:

Vàng

Hộp số:

Số tự động

Hotline:

bottom of page